Kinderarbeidsbeleid

ittefaqsalt

Kinderarbeidsbeleid

Als de wereldklasse fabrikant en exporteur van Himalaya-kristalzout producten zijn wij toegewijd aan veilige en legale producten te produceren om de gespecificeerde kwaliteit en om de kwaliteit van het product te beheren om te voldoen aan onze gewaardeerde klanten eisen. De ITC tolereert geen gebruik van kinderarbeid of dwangarbeid, noch de uitbuiting van kinderen in een van haar wereldwijde activiteiten en faciliteiten.

Kinderarbeid, zoals gedefinieerd door het Verdrag van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), is “werk door kinderen onder de 12 jaar; werk door kinderen onder de 15 jaar dat schoolbezoek voorkomt; en werk door kinderen onder de 18 jaar dat gevaarlijk is voor de fysieke of mentale gezondheid van het kind.

In het kader van de bedrijfsvoering, ITC:

  • Zal geen gebruik maken van of steun verlenen aan het gebruik van kinderarbeid zoals gedefinieerd
  • stelt beleid en procedures vast, documenteert dit, handhaaft dit en communiceert het effectief met het personeel en andere belanghebbende partijen om kinderen die in situaties werken die aan de bovenstaande definitie van kinderarbeid voldoen, te saneren, en biedt adequate ondersteuning om deze kinderen in staat te stellen naar school te gaan en te blijven totdat zij niet langer een kind in de zin van de definitie zijn.
  • Zal beleid en procedures vaststellen, documenteren, handhaven en effectief communiceren met het personeel en andere belanghebbende partijen ter bevordering van onderwijs voor kinderen die onder IAO-aanbeveling 146 vallen en jonge werknemers die onderworpen zijn aan de lokale wetgeving inzake leerplicht of die naar school gaan, met inbegrip van middelen om ervoor te zorgen dat dit kind of deze jonge werknemer niet tijdens de schooltijd in dienst is en dat de gecombineerde uren van dagelijks vervoer (van en naar het werk en naar school), school en werktijd niet meer dan 10 uur per dag bedragen.
  • Zal kinderen of jonge werknemers niet blootstellen aan situaties op of buiten de werkplek die gevaarlijk of onveilig zijn, of
  • Zal geen gebruik maken van of steun verlenen aan het gebruik van dwangarbeid, noch zal het personeel bij aanvang van de dienstbetrekking met de
  • Zal zich houden aan alle andere toepasselijke wetten inzake kinderarbeid, met inbegrip van de wetten inzake lonen, gewerkte uren, overuren en arbeidsomstandigheden;
  • Is tegen alle vormen van uitbuiting van kinderen. De ITC biedt geen werk aan kinderen voordat zij de wettelijke leeftijd hebben bereikt om hun leerplicht te vervullen, zoals gedefinieerd door de bevoegde autoriteiten;
  • It is the responsibility of local management and Human Resource Department to implement and ensure compliance with this policy at all ITC operations and

Het motto van het bedrijf

"Geen kinderarbeid"