CONFLICT MINERAL POLICY

CONFLICT MINERAAL BELEID

ittefaqsalt

CONFLICT MINERALEN SOURCING BELEID

De SEC als columbiet-tantaliet (coltan), cassiteriet, goud, wolframiet of hun bijproducten, die beperkt zijn tot tantaal, tin, wolfraam en goud 3TG, definieert conflictmineralen van oorsprong uit de Democratische Republiek Congo (“DRC”) of een aangrenzend land, gezamenlijk gedefinieerd als de “bedekte landen”, kan soms worden gedolven en verkocht, “onder controle van gewapende groepen”, om “conflicten te financieren die worden gekenmerkt door extreme niveaus van geweld”. Sommige van deze mineralen kunnen hun weg vinden naar de toeleveringsketens van de producten die over de hele wereld worden gebruikt, inclusief die in de zoutverwerkende industrie.

Vanwege de complexiteit van veel toeleveringsketens en het ontbreken van een gevestigd systeem voor productfabrikanten om conflictmineralen terug naar hun bron te traceren, zouden de gezamenlijke inspanningen over een langere periode van vele regeringen, industriegroepen en bedrijven nodig moeten zijn om het mogelijk te maken om conflictmineralen effectief terug te traceren naar hun bron.

Als exporteur van wereldklasse van Himalaya-kristallijne steenzoutproducten verwachten we van onze leveranciers dat ze beleid en zorgvuldigheidsmaatregelen hebben die ons in staat stellen om redelijkerwijs te verzekeren dat de aan ons geleverde grondstof als deze conflictmineralen bevat, conflictvrij uit de DRC moet zijn.

ITC zet zich in om op een sociaal en ecologisch verantwoorde manier te handelen, de wet na te leven, de verplichtingen van haar klanten na te komen en de bedrijven van haar klanten te ondersteunen.

Dit beleid toont de inzet en verwachtingen van ITC voor haar leveranciers van grondstoffen met betrekking tot acties om conflictmineralen aan te pakken.

Zet in op transparantie bij de uitvoering van dit beleid door rapporten over onze voortgang beschikbaar te stellen aan relevante belanghebbenden en het publiek.

Dit document beschrijft het beleid van ITC met betrekking tot conflictmineralen.

Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met:

info@ittefaqsalt.com